Σύνδεσμοι


 Βάσεις δεδομένων

 1. SID Data Access
 2. CRETE2 - space weather monitor, Stanford Solar Center
 3. SID data by date, Stanford Solar Center
 4. Plots of Solar-Geophysical Data (by GOES at NOAA)
 5. Lists of Solar-Geophysical Data (NOAA)

 

Ιστοσελίδες

 1. Tracking Solar Flares, SID 
 2. IRIS Challenge: Tracking a Solar Storm, NASA
 3. Space Weather Action Center, NASA
 4. Auroral Activity Extrapolated from NOAA POES
 5. The Sun-Earth Connection: Heliophysics Solar Storm and Space Weather - Frequently Asked Questions
 6. Sun-Earth days 2013, NASA
 7. Spaceweather.com Time Machine

 

Άρθρα

 1. Ηλιακό Σύστημα, Αστροπύλη του Συλλόγου Φίλων Αστρονομίας Κρήτης (Σ.Φ.Α.Κ.)
 2. Σύντηξη στο Σύμπαν: Η ενέργεια του Ήλιου, Science in School
 3. The Sun: Halloween Storm Surge Shocks Earth, Space Τoday Οnline 
 4. A cool Sun for cool music? :: NASA's The Space Place

 

Διαδραστικές εφαρμογές

 1. Random Walk, The King's Centre for Visualization in Science
 2. Interactive HR Diagram, Astrophysics Science Project Integrating Research & Education (ASPIRE)
 3. Space Weather Media Viewer, NASA
 4. Sun Watchers Through Time, NASA

 

Οπτικοακουστικό υλικό

 1. Formation of the Solar System: Great Animation
 2. Star Size Comparison HD 
 3. Astronomy Demonstration Videos: Supernova Bounce,  Astronomy Education at the University of Nebraska-Lincoln
 4. Galileo's Sunspots, NASA GISS
 5. Dynamo, Besto of SOHO movies, NASA
 6. Evolution of Magnetism on the Sun, NASA - Multimedia - Video Gallery
 7. The Sun's Death - Its Effects
 8. Solar Wind's Effect on Earth, Teachers'Domain
 9. Sun Unleashes Monster Prominence, Space.com
 10. NASA's Sun-Earth Day Video Podcasts
 11. Space Weather Videos, NASA 
 12. Best of SOHO Movies, NASA
 13. Photojournal: NASA's Image Access Home Page

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου