Μετρήσεις και εκτιμήσεις

Για να μετρήσουμε τις ηλιακές εκλάμψεις θα πρέπει να μάθουμε να τις αναγνωρίζουμε στα γραφήματα και να διασταυρώνουμε τα δεδομένα μας με τα δεδομένα άλλων μετρητών.

Μερικές ιστοσελίδες που θα μας φανούν χρήσιμες:
1. Οι μετρήσεις του CRETE2
2. Όλες οι μετρήσεις στην βάση δεδομένων του Stanford Solar Center, ανά ημέρα.
3. Με τι μοιάζουν οι ηλιακές εκλάμψεις; (όχι με θόρυβο από ηλεκτρική σκούπα, ούτε με το γρήγορο κλείσιμο-άνοιγμα διακόπτη υπολογιστή)
4. Ένα βοηθητικό παράδειγμα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου