Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2013

Καλωσορίσατε!Το ιστολόγιο αυτό είναι ένας οδηγός για να γνωρίσουμε την δραστηριότητα του Ήλιου και τον διαστημικό καιρό με ενεργό τρόπο, παρατηρώντας, μετρώντας, θέτοντας ερωτήματα.

Συγχρόνως αποτελεί και ένα ημερολόγιο όπου καταγράφουμε τις σκέψεις μας και σημειώνουμε την πρόοδό μας.