Παρασκευή 8 Μαρτίου 2013

Ηλιακή Έκλαμψη στις 5 Ματρίου


5 Μαρτίου  ~8:00pm

Μέτρηση  M 1.2 από GOES

Άλλα Monitors:

-NSY  S52SK-SLOVENIA 0201
-NSC CRETE2 0304
-NAA N2JUP 9906
-TFK OLGGraz NONE
-JJI TNU 0325

Παρατήρηση

Το CRETE2 συμφωνεί με το N2JUP απόλυτα με την ηλιακή έκλαμψη τύπου Μ 1.2